Autor Prezentacji:
Maciej Sawicki

Data:
15.01.2017

Miejsce:
Zmiana Klimatu,
Białystok

Opis Autora:

Od kilku lat staram się demokratyzować kreatywność. Pozbawiam ją nadmiaru powietrza, który sprawia, że w powszechnym przekonaniu jest tylko dla nielicznych. Moją zajawką jest budowanie procesów kreatywnych. Krok po kroku. Rozbijanie problemu na składowe, układanie go ponownie w logiczniejszej formie. Korzystanie z porównań, przenośni – wszystko po to, żeby rozwiązywać trudne problemy organizacji. Problemy, na które nie ma standardowych odpowiedzi. Procesy kreatywne prowadzą od problemu do rozwiązania klarowną ścieżką. Pozwalają pokonać bloki mentalne i poszerzają perspektywę. Dzięki nim każdy ma duże szanse na zaproponowanie kreatywnego rozwiązania problemu. Zauważyłem z czasem jak dużo jest w kreatywności analityki i logicznego myślenia. Jak bardzo pomaga to znaleźć dobre rozwiązanie. Szczególnie kiedy problem jest niejasny, niedookreślony. Obecnie moją największą zajawką i celem jest stworzenie zestawu narzędzi dedykowanych dla firm technologicznych. Narzędzia te pomogą wykorzystać potencjał kreatywny zespołów z przewagą umysłów ścisłych.